Gambaran Demografis

| 5519 Kali

Jumlah penduduk Desa Panembangan keadaan sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 5.183 jiwa, dengan rincian sebagai berikut .

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki    :   2.531 orang.
- Perempuan    :   2.552 orang.
Jumlah Kepala Keluarga :   1.518 KK.
Jumlah Penduduk menurut Usia :  
0 - 4 tahun :   447 orang.
5    - 9 tahun   :   650 orang.
10  - 14 tahun :   541 orang.
15  - 19 tahun :   583 orang.
20  - 24 tahun :   627 orang.
25  - 29 tahun :   343 orang.
30  - 34 tahun :   474 orang.
35  - 39 tahun :   331 orang.
40  - ke atas :   929 orang.
0 - 5 tahun    :   600 orang.
6    - 16 tahun :   1.253 orang.
17  - 25 tahun :   1.027 orang.
26  - 55 tahun :   1.740 orang.
56  - ke atas :   284 orang.
1. Jumlah penduduk buta huruf : - orang
2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat : 301 orang
3. Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat : 1.013 orang
4. Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat : 204 orang
5. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat : 227 orang
6. Jumlah penduduk tamat D-1 : - orang
7. Jumlah penduduk tamat D-2 : 10 orang
8. Jumlah penduduk tamat D-3 : 17 orang
9. Jumlah penduduk tamat S-1 : 65 orang
10. Jumlah penduduk tamat S-2 : 3 orang
11. Jumlah penduduk tamat S-3 : - orang
12. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun : 1602 orang
13. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah : 1602 orang
14. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah : 235 orang

 

Related Posts

Font
Jumat, 19 Agustus 2016
Font
Selasa, 01 September 2015

Komentar